Ahoj, svet!

Tradičným spôsobom, ako začať programovať v novom programovacom jazyku je naučiť tvoj počítač povedať „Ahoj, svet!“.

../_images/scroll-hello1.gif

S MicroPythonom je to ľahké:

from microbit import *
display.scroll("Hello, World!")

Každý riadok robí niečo špeciálne. Prvý riadok:

from microbit import *

…povie MicroPythonu, aby zohnal všetky veci, ktoré bude potrebovať na prácu s BBC micro:bitom. A všetky veci sú v module, ktorý sa volá microbit (modul je knižnica s prepripraveným kódom). Keď niečo import``uješ, hovoríš MicroPythonu, že to chceš používať a ``* je v Pythone spôsob, ako povedať všetko. Takže from microbit import * znamená po slovensky „Chcem mať možnosť používať všetko z knižnice microbit“.

Druhý riadok:

display.scroll("Hello, World!")

…povie MicroPythonu, že má použiť displej a posúvať na ňom reťazec znakov „Ahoj, svet!“. Časť display na tomto riadku je objekt z modulu microbit, ktorý predstavuje fyzický displej zariadenia (hovoríme „objekt“ namiesto „hento“, „oné“ alebo „tá vec“). Displeju môžeme prikázať robiť rôzne veci pomocou bodky . nasledovanej niečím, čo vyzerá ako príkaz (v skutočnosti sa to volá metóda). V tomto prípade oužívame metódu scroll, čo po slovensky znamená posúvať. Keďže funkcia scroll potrebuje vedieť, aké znaky má posúvať na displeji, musíme špecifikovať, ktoré to majú byť pomocou dvojitých úvodzoviek (") v zátvorke (( a )). To nazývame argument. Takže display.scroll("Ahoj, svet!") znamená po slovensky „Chcem, aby si použil displej a posúval na ňom text ‚Ahoj, svet!‘“. Ak metóda nepotrebuje argumenty, musíme to dať jasne najavo použitím prádznych zátvoriek - takto: ().

Skopíruj kód „Ahoj, svet!“ do svojho editora a nahraj ho na micro:bit. Prídeš na to, ako zmeniť text? Podarí sa ti zariadiť, aby pozdravil teba? Napríklad, ja by som chcel, aby ma pozdravil „Ahoj, Nicholas!“. Drobná rada: musíš zmeniť argument metódy na posúvanie textu.

Varovanie

Možno to nebude fungovať. :-)

Teraz to začína byť zábava a MicroPython sa snaží pomôcť. Ak natrafí na chybu, bude posúvať informáciu o nej na displeji micro:bitu. Ak to je možné, povie ti číslo riadku, kde nastala chyba.

Python očakáva, že napíšeš PRESNE správny kód. Takže napríklad Microbit, microbit a microBit sú v Pythone rôzne veci. Ak sa MicroPython sťažuje na NameError (po slovensky „chyba názvu“), je to zrejme preto, že niečo je napísané nepresne. Je to podobné ako hovoriť o „Nicholasovi“ a „Nicolasovi“. Sú to rôzni ľudia, hoci ich mená sú veľmi podobné.

Ak sa MicroPython sťažuje na SyntaxError (slovensky „chyba syntaxe“), znamená to, že si jednoducho napísal(a) kód, ktorému MicroPython nerozumie. Skontroluj, či ti nechýbajú nejaké špeciálne znaky ako napríklad " alebo :. Je to ako keď. dáš bodku do stredu vety. Je potom ťažké pochopiť, čo chceš vlastne povedať.

Tvoj microbit možno prestane odpovedať: nemôžeš nahrať nový kód ani zadať príkazy cez REPL. Ak sa to stane, skús odpojiť USB kábel (a aj kábel z batérie, ak je pripojený) a znova ho zapoj. Možno budeš potrebovať aj reštartovať svoj editor.