Smer

V BBC micro:bite sa nachádza kompas. Ak by si niekedy robil(a) meteostanicu, môžeš použiť zariadenie na určenie smeru vetra.

Kompas

Taktiež ti môže povedať, kde je sever - takto:

from microbit import *

compass.calibrate()

while True:
    needle = ((15 - compass.heading()) // 30) % 12
    display.show(Image.ALL_CLOCKS[needle])

Poznámka

Pred čítaním hodnôt musíš kompas kalibrovať. Ak to neurobíš, budeš dostávať na nič výsledky. Metóda calibration spustí zábavnú hru, ktorá pomôže zariadeniu zistiť, kde sa vzhľadom na magnetické pole Zeme nachádza.

Kompas skalibruješ tak, že budeš nakláňať micro:bit, až kým krúžok pixelov nebude na vonkajšom okraji displeja.

Program vezme hodnotu compass.heading a s použitím jednoduchých, no sofistikovaných výpočtov, delením na celé číslo // a zvyšku (modulo) %, určí číslo hodinovej ručičky, ktorá sa zobrazí na displeji tak, aby ukazovala na sever.